Polski Klub Myśli Patriotycznej

PKMP ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z KS. PAWŁEM BORTKIEIWCZEM o godz. 19.00,  22 PAŹDZIERNIKA (sobota)

w Domu Polskim w Navan. Temat spotkania sylwetka i działąlność Kardynała Augusta Hlonda.

 

Ks. Paweł Bortkiewicz urodził się i wychował w Jelniej Górze, obecnie mieszka i pracuję w Poznaniu. Jest księdzem katolickim, teologiem, członkiem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, profesorem nadzwyczajnym. Tytuł profesorski otrzymał z rąk śp. p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Pracuje jako nauczyciel akademicki na UAM w Poznaniu, WSKSiM w Toruniu, ma zajęcia zlecone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej. Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN (trzecią kadencję), członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego (i jego kapelanem), członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem.

 

AUGUST JÓZEF HLOND urodził się 5 lipca 1881 roku, w małej górnośląskiej wiosce Brzęczkowice. Był synem robotniczej rodziny. Rodzice jego - Jan i Maria z Imielów - wychowali w bogobojnej i pracowitej atmosferze ubogiego domu 12-cioro dzieci. Czworo z tej gromady poszło na służbę Bożą, wstępując w szeregi Salezjańskiego Zgromadzenia: Ignacy, August, Antoni i Klemens.

Młody August, w dwunastym roku swego życia wraz ze swoim starszym bratem, wyrywa się ze Śląska w daleki świat. Jedzie do Italii do Turynu, gdzie w jednym z zakładów wychowawczych, prowadzonych przez księży salezjanów a przeznaczonych na kształcenie i wychowanie polskiej młodzieży, zasiada w ławie szkolnej, budząc od samego początku podziw swoimi zdolnościami i pilnością. Postać i sława wielkiego cudotwórcy turyńskiego i niezrównanego wychowawcy młodzieży ks. Jana Bosko, porywa umysł i serce polskiego chłopca. W wieku lat 16-stu zaciąga się w szeregi duchownych synów Jana Bosko i zostaje salezjaninem.

 Jako kleryk wysłany zostaje do Rzymu na studia. Na słynnym Uniwersytecie Papieskim "Gregorianum" kończy fakultet filozoficzny, zdobywając tytuł doktorski. W czasie studiów uniwersyteckich znajduje czas i na to, aby redagować miesięczne pismo w języku polskim p.t. "Wiadomości Salezjańskie".

Z Rzymu wraca do Polski. Pracuje początkowo jako nauczyciel i wychowawca młodzieży w salezjańskim zakładzie naukowym w Oświęcimiu. Później odbywa studia teologiczne, po ukończeniu których 23 września 1905 roku, otrzymuje święcenia kapłańskie w Krakowie, z rąk J.E. ks. bpa. Anatola Nowaka. Przez dwa następne lata uzupełnia swe studia z zakresu literatury polskiej na Uniwersytecie w Krakowie i we Lwowie....czytaj dalej